Renginiai
Susisiekite
Raseinių krašto istorijos muziejaus
Turizmo informacijos centras


Muziejaus g. 5 LT-60122
Raseiniai

Tel. nr. +370 618 34611
Faks. nr. (8 428) 51 362
El. p. turizmas@raseiniai.lt

Darbo laikas:
Bendraukime:

My status

facebook

Pramogauk Raseiniuose

Vytauto Igno „Saulės ir Mėnuliai“

2017-03-24

Tapytojas, grafikas, vitražistas gimė 1924 m. gegužės 16 d. Začišiuose (Raseinių apskritis). 
1941-1943 – studijavo VDA pas Justiną Vienožinskį ir Antaną Gudaitį. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 – išvyko į JAV, Čikagą. 1958 metais Ignatavičius tapo Ignu. 2006 m. grįžo į Lietuvą. Mirė 2009 m. vasario 18 d. Vilniuje. 
Tris metus gyveno, kūrė, juokavo ir tryško gerumu Vilniaus gerontologijos centre. Igno grafikos lakštai, tapyba, piešiniai kupini džiaugsmo, ekspresijos, spalvų, dailininko meno laukuose tiršta, gyvybinga – net Rūpintojėlis dažnai sėdi parimęs užstalėje ne vienas, o su kaimo istorijas pasakojančiomis kaimynėmis.
 
Vytautas Ignas sukūrė daugybę grafikos, medžio ir lino raižinių, apie 200 tapybos darbų, per 100 spalvotų, mišria technika atliktų kūrinių ant popieriaus, daugiau kaip 300 nespalvotų piešinių. O kur dar nesuskaičiuojama daugybė vitražų projektų, lėlių teatrui sukurtų lėlių, medinės mozaikos dirbinių, dekoratyvinių skulptūrų.
Įprasta kūrinių statistika nėra tiksli – viską draskė ir mėtė kaip skiedreles karas, metai bėgo ir šiapus ir anapus vandenyno. Kas gi dabar suskaičiuos tuos išskridusius angelus, tyliai rymančius rūpintojėlius, kas prisimins visas moteris su gitaromis, nusileidžiančias saules ir kylančius mėnulius?
 
Parinkau Igno minčių, kurios susineria į gyvenimo vėrinį, kiek liūdną ir ilgesingą. Geriau niekas apie jį nepapasakos.
 
„Kuo toliau nukeliauji, tuo arčiau savęs atsiduri.“
 
„Man pačiam didžiausią įtaką padarė mūsų liaudies menas. Jo klasiškumas ir kartu primityvumas mane labai žavi, jis atsispindi visoje mano kūryboje. Ilgainiui pradėjau gilintis į visų tautų liaudies meną. Klaidžiojau po muziejus, galerijas ir bibliotekas jo ieškodamas.“
 
„Viską imu iš liaudies meno. Giliai jis įkrito man į širdį, tai dabar spjaudyk nespjaudęs – niekaip nepabėgsi. Ir gerai, nes man gražu.“
 
„Kai draugai klausdavo, kodėl grįžtu, primindavau dainą, kurią, nuvykę į Ameriką, dažnai užtraukdavome: „O, Viešpatie brangus, leiski numirti Tėvynės laukuos...“
 
„Širdys – meilė gyvenimui, sparnai neša į laisvę, o ir angeliukai padeda keliauti.“
 
„Kiekvienai dienai Lietuvoje skiriu po saulę...“
 
 
Parodos kuratorė Violeta Juškutė
 
Kviečiame 2017 m. balandžio 7 d. 17 val. į parodos pristatymą Raseinių krašto istorijos muziejuje. Paroda veiks iki gegužės 31 d.