Renginiai
Susisiekite
Raseinių krašto istorijos muziejaus
Turizmo informacijos centras


Muziejaus g. 5 LT-60122
Raseiniai

Tel. nr. +370 618 34611
Faks. nr. (8 428) 51 362
El. p. turizmas@raseiniai.lt

Darbo laikas:
Bendraukime:

My status

facebook

Pramogauk Raseiniuose

Trečiakart drauge minėti Žemės dieną kviečia ekologinės iniciatyvos konkursas „Eko?! Logiška!“

2016-03-01

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis.

 

Kviečiame mūsų Žeme, mūsų Namais rūpintis drauge!

 

PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI SKIRIAMO
EKOLOGINĖS INICIATYVOS KONKURSO „EKO?! LOGIŠKA! 2016“
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Pasaulinei Žemės dienai skiriamo ekologinės iniciatyvos konkurso „EKO?! LOGIŠKA! 2016“ (toliau konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimą, dalyvius, darbų konkursui pateikimo bei vertinimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja:
Raseinių krašto istorijos muziejaus Turizmo informacijos centras,
Raseinių rajono savanorių tarnyba,
Raseinių rajono švietimo centras.
3. Konkurso tikslas – raginti Raseinių rajono ugdymo įstaigų bendruomenes ne vien teoriškai domėtis gamta, aplinkosauga, ekologija, bet ir skatinti:
1) konkrečiais veiksmais prisidėti prie ekologinės pusiausvyros palaikymo bei išsaugojimo,
2) lavinti tam reikalingus įgūdžius,
3) dalintis veiksmingais pavyzdžiais.
4. Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Raseinių rajono ugdymo įstaigos.
5. Darbus ugdymo įstaigos vardu teikia joje suburta, bet kokio amžiaus ugdytinių ir (ar) pedagogų grupė. Vienos ugdymo įstaigos vardu konkursui gali būti teikiami kelių grupių darbai. Darbą konkursui gali teikti ir individualus asmuo.
6. Ugdymo įstaigą atstovaujanti grupė ar asmuo savarankiškai inicijuoja, organizuoja ir vykdo akciją, projektą, meninę programą ar bet kurios kitos laisvos formos iniciatyvą, skirtą atkreipti ugdymo įstaigos bendruomenės ir visuomenės dėmesį į aplinkosaugos, ekologijos problemas bei nurodo konkrečius veiksmus joms spręsti, demonstruoja tai savo pavyzdžiu. Konkursui teikiamas projektas gali būti pilnai įgyvendintas arba vis dar įgyvendinamas.


II. DARBŲ PRIĖMIMAS IR VERTINIMO TVARKA


7. Ugdymo įstaigą atstovaujanti grupė ar asmuo savarankiškai fiksuoja projekto įgyvendinimą: piešinius, nuotraukas, filmuotą medžiagą ir (ar) kita forma apipavidaliną informaciją pateikia konkurso organizatoriams. Drauge pateikiamas laisvos formos projekto aprašymas, kuriame nurodomas projekto pavadinimas, tikslai, įgyvendinimo eiga.
8. Projekto autoriai (autorius) nurodo komandos duomenis: atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimą, komandos pavadinimą (jei yra), narių vardus, pavardes, amžių, elektroninio pašto adresus (neprivaloma), kontaktinio asmens tel. nr.
9. Medžiagą apie projekto įgyvendinimą komandos siunčia elektroniniu paštu raseiniurajonosavanoriutarnyba@gmail.com iki 2016 m. kovo 29 d., antradienio, 13 val. Telefonas pasiteirauti (8 675) 21 045.
10. Konkursui pateikiamus darbus vertina organizatorių komanda. Vertinant atsižvelgiama į NUOŠIRDUMĄ, KŪRYBIŠKUMĄ, ATSAKINGUMĄ.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Konkurso nugalėtojai skelbiami Žemės dienai skiriamoje šventėje (numatoma data 2016 m. kovo 31 d., ketvirtadienis).
12. Konkursą laimėjusios ugdymo įstaigos komanda apdovanojama skatinimo dovanomis.
13. Informacijos apie projektą pateikimas konkursui reiškia, kad organizatoriai gali ją viešai publikuoti.