Renginiai
Susisiekite
Raseinių krašto istorijos muziejaus
Turizmo informacijos centras


Muziejaus g. 5 LT-60122
Raseiniai

Tel. nr. +370 618 34611
Faks. nr. (8 428) 51 362
El. p. turizmas@raseiniai.lt

Darbo laikas:
Bendraukime:

My status

facebook

Pramogauk Raseiniuose

Aplinkosaugos idėjas paversti darbais kviečia ekologinės iniciatyvos konkursas „Eko?! Logiška!“

2015-03-05

Raseinių rajone antrąkart startuoja Pasaulinei Žemės dienai skiriamas ekologinės iniciatyvos konkursas „Eko?! Logiška!“

 „Žmogus pamiršta savo šaknis, gamta – niekada.“ (Paulo Coelho) 

 

Šiemet konkursą organizuoja Dubysos regioninio parko direkcija, Raseinių krašto istorijos muziejaus Turizmo informacijos centras, Raseinių rajono savanorių tarnyba bei Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
Ekologinės iniciatyvos konkursu „Eko?! Logiška!“ siekiama raginti Raseinių rajono ugdymo įstaigų bendruomenes ne vien teoriškai domėtis gamta, aplinkosauga, ekologija, bet ir skatinti konkrečiais veiksmais prisidėti prie ekologinės pusiausvyros palaikymo bei išsaugojimo, lavinti tam reikalingus įgūdžius, dalintis veiksmingais pavyzdžiais.
Rajono ugdymo įstaigų komandos kviečiamos teikti darbus konkursui iki š. m. kovo 26 d., ketvirtadienio, 9.00 val. elektroniniu paštu raseiniurajonosavanoriutarnyba@gmail.com. Telefonas pasiteirauti (8 675) 21 045.
 

EKOLOGINĖS INICIATYVOS KONKURSO „EKO?! LOGIŠKA! 2015“, SKIRIAMO PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI,

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.     Pasaulinei Žemės dienai skiriamo ekologinės iniciatyvos konkurso „EKO?! LOGIŠKA! 2015“ (toliau - konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimą, dalyvius, darbų konkursui pateikimo bei vertinimo tvarką.

2.        Konkursą organizuoja:

Dubysos regioninio parko direkcija,

Raseinių krašto istorijos muziejaus Turizmo informacijos centras,

Raseinių rajono savanorių tarnyba,

Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

3.       Konkurso tikslas – raginti Raseinių rajono ugdymo įstaigų bendruomenes ne vien teoriškai domėtis gamta, aplinkosauga, ekologija, bet ir skatinti:

1)       konkrečiais veiksmais prisidėti prie ekologinės pusiausvyros palaikymo bei išsaugojimo,

2)       lavinti tam reikalingus įgūdžius,

3)       dalintis veiksmingais pavyzdžiais.

4.       Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Raseinių rajono ugdymo įstaigos.

5.       Darbus ugdymo įstaigos vardu teikia joje suburta, bet kokio amžiaus ugdytinių ir/ar pedagogų grupė. Vienos ugdymo įstaigos vardu konkursui gali būti teikiami kelių grupių darbai.

6.      Ugdymo įstaigą atstovaujanti grupė savarankiškai inicijuoja, organizuoja ir vykdo akciją, projektą, meninę programą ar bet kurios kitos laisvos formos iniciatyvą, skirtą atkreipti ugdymo įstaigos bendruomenės ir visuomenės dėmesį į aplinkosaugos, ekologijos problemas bei nurodo konkrečius veiksmus joms spręsti, demonstruoja tai savo pavyzdžiu. Konkursui teikiamas projektas gali būti pilnai įgyvendintas arba vis dar įgyvendinamas.

 

II. DARBŲ PRIĖMIMAS IR VERTINIMO TVARKA

 

7.   Ugdymo įstaigą atstovaujanti grupė savarankiškai fiksuoja projekto įgyvendinimą, nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą apipavidalina bei pateikia konkurso organizatoriams. Kartu pateikiamas laisvos formos projekto aprašymas, kuriame nurodomas projekto pavadinimas, tikslai, įgyvendinimo eiga.

8.     Projekto autoriai nurodo komandos duomenis: atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimą, komandos pavadinimą (jei yra), narių vardus, pavardes, amžių, elektroninio pašto adresus (neprivaloma), kontaktinio asmens tel. nr.

9.       Medžiagą apie projekto įgyvendinimą komandos siunčia elektroniniu paštu raseiniurajonosavanoriutarnyba@gmail.com iki 2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienio, 9.00 val. Telefonas pasiteirauti (8 675) 21 045.

10.    Konkursui pateikiamus darbus vertina organizatorių komanda. Vertinant atsižvelgiama į temos suvokimą, idėjos originalumą, jos įgyvendinimą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.    Konkurso nugalėtojai skelbiami Žemės dienai skiriamoje šventėje (numatoma data – 2015 m. kovo 28 d., šeštadienis).

12.    Konkursą laimėjusios ugdymo įstaigos komanda apdovanojama skatinimo dovanomis.

13.     Informacijos apie projektą pateikimas konkursui reiškia, kad organizatoriai gali ją viešai publikuoti.