Renginiai
Susisiekite

VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras

"Atrask Raseinius"

 

Vilniaus g. 87 (Raseinių autobusų stoties pastate)


Tel./faks. (8 428) 51 362

Mob. +370 618 34 611
El. p. atraskraseinius@gmail.com

turizmas@raseiniai.lt


Darbo laikas:

I-V 9:00 - 17:30

 

Bendraukime:


facebook

Lankytinų vietų sąrašas

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RASEINIŲ RAJONO LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO


2016 m. kovo 24 d. Nr. TS-138
Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 18 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“, 12.4 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,
patvirtinti Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Algirdas Gricius

 

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-138
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠAS

 


ARIOGALOS MIESTO SENIŪNIJA

1. Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. (Taurupio g. 3).
2. Dainų slėnis, kurį puošia tautodailininko Juozo Grabausko sukurtos skulptūros, „Kabantis tiltas“ virš Dubysos upės.
3. Kapai, koplyčios ir paminklai:
• Daugirdų giminės koplyčia (Ariogalos civilinėse kapinėse).
• Koplytėlė partizanams, koplytstulpiai ir paminklas tremtiniams Ariogalos civilinėse kapinėse (1991 m. ).
• Koplytstulpis partizanų būrio vado Jono Kostyros, suimto 1947 m. vasario 7 d. ir 1949 m. vasario 15 d. žuvusio Mineralnyj lageryje, Intos r., Komija, atminimui Ariogalos civilinėse kapinėse.
• Tado Daugirdo kapas (Ariogalos civilinėse kapinėse).
• Tremtiniams ir kankiniams skirtas memorialas (Ariogalos civilinėse kapinėse).
• 53 betoniniai kryželiai Ariogalos civilinėse kapinėse 1990 m. rugpjūčio 25 d. iš Pajakališkių kaimo perkeltų ir šioje vietoje palaidotų 1945 m. sausio 2 d. Žaiginio kaime žuvusių partizanų Antano ir Stasio Batučių, 1945 m. sausio 6 d., besislapsčiusių nuo mobilizacijos į SA, Pigainių kaime nužudytų šio kaimo gyventojų Kazimiero, Mečislovo, Vytauto, Zenono Barkauskų, 1952 m. Aleknaičių miške žuvusio partizano Alfonso Ožakausko-Lakštutės, 45 nežinomų partizanų, jų rėmėjų, kitų sovietinio genocido aukų bei 1990 m. šioje vietoje perlaidoto Intos lageryje žuvusio partizano Antano Rimkaus atminimui.


ARIOGALOS SENIŪNIJA

1. Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Butkiškės kaime, Dubysos dešiniajame krante).
2. Gedimino stulpai prie šaltinėlio, šaltinėlis (3 km už Ariogalos, kairėje plento pusėje, už tilto).
3. Kejėnų archeologinis kompleksas: piliakalnis, dar vadinamas Kaukuru, Švedų bokštu, pilkapynas, vadinamas Švedkapiais ir kapinynas – (Kejėnų k., Šventupio kairiajame krante.).
4. Kryžius, slapta pastatytas 1972 m. (aut. Vytautas Lažinskas). Kryžius atstatytas 1989 m. (3 km už Ariogalos, kairėje plento pusėje, už tilto).
5. Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia (Milašaičių kaime, 4 km į šiaurę nuo senojo Žemaičių plento).
6. „Lietuvos partizanų vadavietė. Pažintinis takas“ (Daugėliškių miške, skirtas Partizaninio karo istorijai įprasminti: Prisikėlimo partizanų apygardos štabo bunkeris, archyvo vieta, 1945 m. Jaugelio būrio partizanų žuvimo vieta ir ryšininko Albino Kęstučio Bersėno sodyba).

BETYGALOS SENIŪNIJA

1. Betygalos miestelio istorinė dalis:
• Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčia (Dubysos g. 2, Betygala).
• Betygalos bendruomenės namai, buvęs valsčiaus valdybos pastatas (Dubysos g. 8, Betygala).
• Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas (aut. P. Aleksandravičius. Betygala).
2. Betygalos muziejus. Geologijos ekspozicija, kraštiečio dailininko grafiko Jono Kuzminskio (1906-1985) darbų kolekcija (Vytauto g. 16, Betygala).
3. Betygalos I piliakalnis. (Alkos, Aukos kalnas), Betygalos II piliakalnis, Agelaičių (vad. Milžinkapiu ir Stungio).
4. Maslauskiškių vandens malūnas su technologine įranga, sodyba (Maslauskiškių k.).
5. Memorialas 1945–1952 m. Betygalos valsčiuje žuvusių partizanų bei visų Betygalos valsčiaus nacių ir sovietinio genocido aukų atminimui (Betygalos miestelio kapinėse).
6. Mikalojaus Daukšos ąžuolas (Betygala).
7. Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui (netoli Ilgižių k.).
8. Polsiavietė prie Luknės tvenkinio (netoli kelio Kaulakiai – Berteškiai).
9. Ročiškės piliakalnis (į pietvakarius nuo Ročiškės kaimo).
10. Šaltinėlis, vadinamas Šv. Jono (Gaivučiu) (į pietvakarius nuo Betygalos, Lelyko upelio slėnyje).
11. Ugionių Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir koplyčios statinių kompleksas, Ugionių šaltinėlis (Ugionių k.).

GIRKALNIO SENIŪNIJA

1. Biliūnų dvaro sodyba, kaštonų alėja (Biliūnų k.).
2. Šv. Jurgio bažnyčia, rūsys (Gėlių g. 2, Girkalnis).

KALNUJŲ SENIŪNIJA

1. Buvusios Šv. Viktoro bažnyčios fragmentai (Kalnujų k.).

NEMAKŠČIŲ SENIŪNIJA

1. „Aštuonračio muziejukas“. (Vyšnių g. 22, Nemakščiai).
2. Molavėnų piliakalnių kompleksas, Molavėnų ąžuolas (Molavėnų k.), Akmuo, vadinamas Skirtinio akmeniu (Paskirtinio k.).
3. Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos Lurdas (Nemakščiai).

PAGOJUKŲ SENIŪNIJA

1. Poeto Maironio gimtinė ir tėviškė (Bernotų ir Pasandravio kaimuose).
2. Sporto poilsio zona (Kaulakių kaimo centrinėje dalyje).

PALIEPIŲ SENIŪNIJA

1. Lietuvos partizanų kapavietė Vedecko ąžuolyne ( Paraseinio k.).
2. Poilsio zona prie Sujainių tvenkinio (Sujainių k.).
3. „Raseinių hipodromas“ (Paraseinio g. 16, Dumšiškių k.).

RASEINIŲ MIESTO SENIŪNIJA

1. Alko šaltinis, vadinamas Magdės šuliniu (Ateities g.).
2. Nepriklausomybės paminklas „Žemaitis“ (aut. V. Grybas).
3. Paminklas Laisvės kovų dalyviams jų išniekinimo vietoje. (Ateities g.)
4. Raseinių bankas (arch. M. Songaila) (Vytauto Didžiojo g. 21).
5. Raseinių krašto istorijos muziejus (Muziejaus g. 3, 5).
6. Raseinių piliakalnis, vadinamas Prabauda.
7. Raseinių senojo pašto pastatas (V. Kudirkos g. 2).
8. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dagų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. Švč. Mergelės Marijos Lurdo koplyčia (Bažnyčios g. 2, 4).
9. Raseinių Švč. Trejybės cerkvė (Vytauto Didžiojo g. 12), Maironio parkas ir paminklas „Maironis“ (aut. T. Gutautas) bei skulptūra „Lūšis“ (aut. S. Jurkus ir S. Plotnikovas).

 

RASEINIŲ SENIŪNIJA

1. Alėjų Švč. Trejybės bažnyčia (Alėjų k.).
2. Kryžių kelio stotys (Raseiniai – Šiluva kelias).
3. Padubysio piliakalnis, vadinamas Kaukuru (į šiaurės rytus nuo Kengių k.).
4. Paminklas žuvusiems Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės partizanams (Plauginių miško palaukėje, Alėjų k.).
5. Poilsiavietė Padubysio k. (prie Padubysio piliakalnio).

ŠILUVOS SENIŪNIJA

1. Gamtos paminklas „Gražusis ąžuolas“ (skersmuo – 1,4 m., aukštis – 28 m.; Padubysio girininkijos Bedančių miško 36 kvartale).
2. Katauskių dvaro (Koreivų šeimos) koplyčia-mauzoliejus (Katauskių k.).
3. Koplytėlės akmuo (Akmenės k.).
4. Lyduvėnų geležinkelio tiltas, Lyduvėnų piliakalnis, vad. Danutės piliakalniu, Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (Lyduvėnų k.).
5. Šiluvos miestelio istorinė dalis:
• Angelų skulptūrinė kompozicija prie Apsireiškimo koplyčios (R. ir R. Antiniai) (Jono Pauliaus II g. 7, Šiluva).
• Paminklas popiežiui Jonui Pauliui II (Šiluva).
• Paminklas šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Šiluvos apylinkėse žuvusių Jungtinės Kęstučio (vėliau - Kęstučio) apygardos partizanų atminimui (vakarinė Šiluvos miestelio dalis, Turgaus a.).
• Turgaus aikštė (Šiluva).
• Šiluvos muziejus (Jurgaičio g. 17 a., Šiluva).
• Šiluvos Švč. Dievo Motinos Apsireiškimo koplyčia. (Jono Pauliaus II g. 7, Šiluva).
• Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilika, Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas. (M. Jurgaičio a. 2, Šiluva).

VIDUKLĖS SENIŪNIJA

1. Istorinė miestelio aikštė, Bažnyčios pastatų kompleksas – Šv. Kryžiaus bažnyčia, varpinė, šventoriaus vartai (S. Stanevičiaus g., Viduklė).
2. Jūkainių gamtinis – rekreacinis takas (Jūkainių k.).
3. Rašytojo Simono Stanevičiaus sodyba muziejus (Kanopėnų k.).

Išsamesnę informaciją galite rasti www.raseiniaiturizmas.lt skiltyje „Lankytinos vietos“ ir http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search